Sayfa Yükleniyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Servis ve Danışmanlık

Servis & Danışmanlık Hizmetleri

Kazan işletmelerinde harcanan para 3’e ayrılır.

1) Yatırım maliyetleri
2) Bakım maliyetleri
3) İşletme maliyetleri

İşletme ve bakım maliyetleri kazan ömrü boyunca yapılan masraflardan oluşur. Bu masraflar kazanın yatırım maliyetlerinden çok daha fazladır. Bakımı ve periyodik muayenesi zamanında yapılmayan kazan ve yardımcı ekipmanlarının işletme maliyetleri de haliyle artacaktır.
Öte yandan işletme maliyetlerindeki en büyük kalem de yakıt masraflarıdır. Yakıt masraflarını minimize etmek için, yanma verimini maksimuma çıkarmak gerekir.
Kazanlar, çeşitli sebeplerden taahhüt edilen verimlerde çalışamazlar. Bu da ister istemez maddi kayıp anlamına gelmektedir.

Yapılması gereken;
Öncelikle AYVAT MÜHENDİSLİK olarak işletmenize keşfe gelip gerçek kazan verimini teşhis edebilmek için kazan verimine doğrudan veya dolaylı olarak etkiyen yanma ve ısıl verimlerin gerçek zamanda izlenmesidir. Kazan ve kazan ile beraber çalışan donanımların ayrı ve bileşik verimlerini, kazan dairesi içerisinde yapılacak ayrı ayrı ölçümleri analiz etmek üzere parametrelerinin çıkartılması gerekecektir.
Farklı ölçümlerin verileri senkronize tek bir grafikte analiz edilecek ve bu sayede kazanı, bağıl yük modellemesine göre farklı yükleme durumları için olan kazan verimleri çıkartılacaktır.
Bütün bulguların ışığında maksimum kazan performansı ve minimum kayıpların elde edilebilmesi için tarafınıza raporlar sunulacaktır. Raporlarda teşhisi yapılan noktalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler derhal alınarak ilgili müdahale ve düzeltmelerle yapılacak iyileştirmelerle kazan dairenizde maksimum tasarruf sağlanacaktır.