Sayfa Yükleniyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Periyodik Kazan Bakımı

PERİYODİK KAZAN BAKIMI

Kullanım amacına ve proses ihtiyacına göre katı, sıvı veya gaz yakıtların yakılmasıyla enerji üreten ünitelere ‘’kazan‘’ denmektedir. Bu yakıtların çoğunu doğal kaynaklar oluşturur. Günden güne artan enerji ihtiyacı da doğal kaynakların gitgide yok olmasına sebep olmaktadır. Enerji üretimi için gerekli olan beşeri kaynaklar bu kadar kıymetli iken; kazanların yakıtları en verimli şekilde yakması da bir o kadar önemlidir. Bakımı ve muayeneleri zamanında yapılmayan kazanlar hem cebinize hem de doğal çevreye düşmandır.

Öte yandan kazanlar; enerji üretimini basınç altında gerçekleştirdiği için, bu ünitelere ‘’basınçlı kaplar‘’ demek de doğru olacaktır. Basınçlı kaplar, patlamaya karşı risk teşkil eden ünitelerdir. Kazalar beklenilmeyen zamanlarda olur ve sonuçları her zaman ağırdır. Zamanında uzman personeller tarafından bakımı yapılmayan bir kazan her an patlamaya hazır bir bomba gibidir.

Kazanlar; 6331 sayılı kanun gereğince yetkili kişiler tarafından yılda en az 1 defa periyodik kontrolleri yapılmalı ve emniyetli çalıştığına dair kontrol belgesi altına alınmalıdır. Yüksek ısıda, basınç altında ve patlama riski ile çalışan bu kazanların kontrollerinin yapılması iş sağlığı, iş ve işçi güvenliği açısından hayati önem arz eder. Kazanlar “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne göre:

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

AYVAT MÜHENDİSLİK uzman teknik kadrosu ile işletmenizdeki kazan ünitelerinizin, kazan personelinizin ve işletme emniyetiniz için gerekli olan periyodik bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek tarafınıza servis ve uygunluk raporu sunacaktır.